ER Matamoros Padrillo

ER MATAMOROS

ER Escrutinio y Mimosa For The Lady
12/10/2012 - RP 281 - Picazo


   OKEY DOKEY DALE SI108
  SCRUTINIZER SI115
   A WATCHFUL EYE SI92
 ER ESCRUTINIO 
   ROYAL QUICK DASH SI101
  NURSE DOROTHY SI88 (USA)
   SPECIAL CHICKIE SI80
ER MATAMOROS  
RP 281 - Picazo  FIRST DOWN DASH SI105
12/10/2012 FIRST THOUGHTS SI103
   BUGGED THOUGHTS SI98
 MIMOSA FOR THE LADY SI96 
   STRAIT TO THE BANK SI106
  BANK ON RYON SI101
   DIAL ONE FOR RYON SI95

Hijos de ER MATAMOROS 2019


Hijos de ER MATAMOROS 2018


Hijos de ER MATAMOROS 2017


Hijos de ER MATAMOROS 2016


ER Alvaro F (RP61), ER Betun (Armas La Bella), ER Horacio D (RP85), ER Piojo (RP14).